În cele ce urmează vă aducem înainte o lectură a fenomenului medical şi a terapiei COVID-19 prin prisma experinţei clinice a unor prieteni medici din ţară şi nu numai, dar şi a cercetărilor clinice şi a studiilor publicate în lunile ce au urmat debutului pandemiei:
Tratarea COVID-ului Protocol